Pædagogisk Konsulent

Vejledning og sparring til skoler, specialskoler, akt klasser, opholdssteder, plejefamilier, samt familier generelt – individuelt til barnet.

Forandring

I relationstilbud skal forandringen være til positive retninger og rammerne bære præg af gennemtænkte løsninger.

Udvikling

Min erfaring siger mig at kurser hvor fokus er på hinandens kompetencer og finde stedets fundament, giver basis for enorm udvikling. SAMMEN.

Energier og relationer

Overskriften er det vigtigste i vores arbejde med børn. Børn skal føle vi kan lide dem. og ønsker at bruge tid på dem. Ikke en men alle omkring dem. Rammerne for dette skal defineres.

Jeg har arbejdet professionelt med børn i 25 år og i særdeleshed med specialbørn. I 14 år opbyggede, drev og udviklede jeg min egen specialskole, som i dag er et kvalitetstilbud, som er flittigt brugt af kommuner. Den har stor succes med de børn, som ikke rummes i folkeskolerne eller i de kommunale tilbud og successen bygger på nysgerrighed og viden om diagnoser.

På den skole var den ansatte den vigtigste, da det gjorde at motivationen var større og arbejdet blev en livsstil. Det betød noget. Sygefravær var minimalt da man ikke ville svigte hverken børn eller kollegaer. Det er det fundament det skal bygges op omkring eller udvikles videre på. Vi ville være de bedste og gik hårdt efter. Vi turde og drømme og det skal tages med i de opgaver jeg får fremadrettet. Energier og relationer er essentielt og vi italesatte på møder og til hinanden når den ikke var tilstede.

Kommuner: 

Jeg vil hjælpe kommuner med at bliver stærkere centralt, så børn kan blive i de tilbud, som kommunerne råder over. Jeg hjælper skoleledere til at lave et fundament i deres regi, som bringer lærere, pædagoger og ledere tættere sammen, omkring arbejdet med børn. Jeg holder foredrag omkring energier og relationer samt praktiske fortællinger omkring, hvad jeg synes der har fungeret i mit arbejde som iværksætter og skoleleder. Jeg afholder kurser i fundament og feedback kultur, som jeg mener er et essentielt emne i arbejdet med børn. 

Jeg er praktikeren, der er på gulvet og kan hjælpe der hvor forskellen kan gøres first hand. Min erfaring siger mig, at det har lederen ikke altid tid til, og tit der man må give slip i en travl hverdag. Jeg kan være bindeleddet imellem leder og praktikkerne på stedet, som skal udføre arbejdet med børnene. Det kan være længere forløb samt projekter over kortere perioder.

Skolelederen:

Jeg vejleder/sparrer med skolelederen i, hvad der kan være af problematikker, pædagogisk eller klasserumsproblematikker, og hvad der er af muligheder for at ændre kulturen – eller sparre omkring personaleproblematikker og lave kursus forløb der passer til den enkelte. Jeg kan være soldaten der hjælper på gulvet, med at ændre en fastgroet kultur og mindset.

Teams og organisationer:

Jeg varetager en kulturændring og skaber et andet mindset, som gør arbejdet med kollegaer og børn væsentligt mere fremmende for udvikling. Sammen skabe en anden kultur, i sammenkomst med lederne, så alles faglige briller arbejder ud fra samme udgangspunkt. Derfra er forskellighed en ressourcer.

Pædagoger og lærere:

Sparring omkring fastgroede mindset og kulturer. Jeg hjælper dem i at få styr på myldre tanker, positive anskuelser og kan hjælpe omkring stresslignenede symptomer samt overskue de kontekster de befinder sig i. Jeg hjælper den enkelte med at være en bedre udgave af sig selv. 

Børn:

Jeg hjælper børn med den nysgerrighed der kræves, for at kunne finde de rette udviklingspotentialer. Jeg hjælper barnet i svære tider i overgangsperiode fra skole til anden skole eller ifbm skolevægring. Jeg skaber relationen der kræves for at barnet bliver trygt og overlader ansvaret. Jeg kan være den person der følger barnet til den næste skole, så barnet får de bedste betingelser for god opstart i nyt tilbud. 

Familier:

Jeg hjælper familier hvor det er rigtigt svært, og hvor der er potentiale som kræver kyndig vejledning. Med min erfaring og relationskompetencer skabes et godt udgangspunkt for udvikling. Jeg kan være der på skæve tider af dagen, som gør at forældrene føler der er hjælp, lige der hvor der trænges mest til det, eller hvor jeg får mest info til at kunne hjælpe fremadrettet.

Jeg hjælper de familier med stort potentiale, men hvor det kræver lidt hjælp til at bryde nogle fastlåste dilemmaer, eller noget indsigt som gør vejen nemmere at betræde.

Grundet min brede erfaring, mine positive energier, faglighed og indstillingen til opgaverne, er jeg det bedste tilbud på markedet til at implementere den fag faglige tilgang mange er gode til at få ,men ikke så gode til at få aktivt ind i virksomheden. Jeg er praktikkeren i processen.

Kontakt mig uanset opgaverne, bare det har med mennesker og forandringsprocesser at gøre.


Priser afhængig af opgavernes længde, omfang og lokation. Pris aftales med det respektive sted.